[ fotogalerie ]

Tomáš Pergler

dřevo kámen papír

*22. 8. 1960 v Praze, kde žije a tvoří
1985 absolvoval Filosofickou fakultu UK v Praze
Od r. 1998 pracuje na Akademii výtv. umění v Praze
Od r. 2002 člen Nového sdružení pražských umělců (www.nspu.cz)
Více než 30 samostatných výstav v ČR a v zahraničí
Zastoupen v řadě soukromých sbírek v ČR a v zahraničí
Sochařská sympozia: Veltrusy 2003, Sv. Jan pod Skalou 2004, Mugla (Turecko) 2010
Mezinárodní projekty: Jeruzalém (Izrael) 2001, Düsseldorf (SRN) 2011, Eisgarn (Rakousko) 2011
Publikace: Outsider (2009), Knihovníkův poslední ráj (2010)
Kontakt: Pergler@avu.cz, www.avu.cz/~pergler, mobile +420 732844910

“Tomáš Pergler vytváří zajímavé abstraktní objekty, v nichž částečně využívá přírodních forem. Dospívá ke kultivovanému výrazu, který navazuje na meziválečné i poválečné abstraktní tendence a v jednoduchosti formy osobitým způsobem rozvíjí jejich odkaz…” cit. Jiří Machalický, Důvěrný dialog II, Praha 2002


Tomáš Pergler

wood stone paper

*22. 8. 1960 Prague, Czech Republic, where he lives and creates
1985 he gratuated the Philosophical Fakulty of Charles Univ. Prague
Since 1998 he works at the Academy of Fine Arts in Prague
Since 2002 member of the New Association of Prague Artists (www.nspu.cz)
More than 30 solo exhibitions in Czech Rep. and abroad
Private collections in Czech Rep. and abroad
Scupltural Symposiums: Veltrusy 2003, Sv. Jan pod Sk. 2004, Mugla (Turkey) 2010
International Projects: Jerusalem (Izrael) 2001, Düsseldorf (Germany) 2011, Eisgarn (Austria) 2011
Publications: Outsider (2009), Librarians last Paradise (2010)
Contact: Pergler@avu.cz, www.avu.cz/~pergler, mobile +420 732844910

„Tomáš Pergler formed attractive abstract objects with partly natural forms quotations. He reach refined expressions , in which follow up interwars as well afterwars abstract tendencies and in its form siplicity he work out his heritage it in his peculiar manner…“ cit. Jiří Machalický, Intimate Dialogue II, Prague 2002

Stránky vytvořil Jan Frank, dle požadavků Tomáše Perglera, 2006.